CENNÍK (TARIFA)

1 osoba 90 €, 2 osoby 100€, 3 osoby 120€, 4 osoby 140€, 5 osoby 160€ 6 osoby 180€ 7osoby 190 a 8 osoby 200€

1. V prípade žiadosti klienta o individuálnu alebo skupinovú prepravu poskytujeme možnosť objednania individuálneho transferu. V tomto prípade si miesto a čas nástupu zvolí klient sám.
Cena individuálnej prepravy (do 8 osôb) Košice - Budapešť ( na letisko) - 200€.
Košice - Budapešť centrum - 220€
Tzv. VIP preprava je možná prípade ak počet cestujúcich nebude vyšší ako 3 osoby. Cena za prepravu - 150€. V takomto prípade dopravca poskytne klientovi osobné vozidlo****

2. Preprava v rámci Košíc pozostáva z jednotnej ceny 5€/ adresa

3. Dopravca si účtuje stojné 10€ za každú začatú hodinu

4. Dopravca si účtuje doplatok za nadpočetnú batožinu - 10€ /ks, nadrozmernú batožinu - 10€/ks

5. Dopravca si účtuje doplatok za prepravu zvierat. Cena závisí od váhy zvieraťa:
1kg - 10kg = 15€
10kg - 20kg = 20€
nad 20kg = 30€

PLATBA

Možnosť realizácie platby
• Prevod na účet
• Vklad na účet
• V hotovosti pri nástupe
• On-line predaj